Nacházíte se: Materiály a systémy - články ze Sborníku ČKLOP 2017, kapitola č. 2Dřevěné lepené okenní profily

Dřevěné lepené okenní profily

Materiály a systémy - články ze Sborníku ČKLOP 2017, kapitola č. 2 / Publikováno 2019-08-02

Dřevo je tradiční, staletími prověřený materiál, který pochází z přirozeně obnovitelného zdroje - okolní přírody. Neznečišťuje životní prostředí, ale naopak, při svém růstu obohacuje ovzduší kyslíkem. Je oceňované z hlediska konstrukčního, hygienického a ekologického.

Současná dřevěná okna a vnější dveře jsou vyrobeny z třívrstevného dřevěného hranolu, jsou opatřeny izolačním sklem nebo tepelněizolačním panelem, okna celoobvodovým kováním a vícestupňovým těsněním.

Při běžné údržbě je životnost dřevěných eurooken a vnějších dveří přibližně stejná jako je v našich evropských podmínkách uvažovaná životnost domu, tedy asi sto let.

Z konstrukčního hlediska má dřevo svoje nesporné výhody. Především umožňuje sestavovat velmi tuhé a pevné konstrukce a rozměrné stěny bez kovových výztuží, které by mohly promrzat. Čepované rohové spoje jsou při použití kvalitních lepidel velmi spolehlivé. Na rozdíl od jiných používaných materiálů má několikanásobně menší tepelnou roztažnost. To přináší významnou výhodu - při použití odpovídajícího kování lze rámy i křídla přesně dimenzovat, a velmi jemně seřídit jejich funkci.

 • Typy okenních hranolů, jejich konstrukce, použití

  Lamelovaný hranol je výrobek z nejméně tří navzájem slepených paralelně probíhajících vrstev ohoblovaných lamel, které mohou být nastavovány délkově spojem na ozub, nebo také napojené šířkově. Takto vyrobený hranol z kvalitního materiálu vykazuje vysokou pevnost a tvarovou stálost.

  Podle délkového nastavování rozlišujeme:


  Podle konečné povrchové úpravy výrobků se lamelované okenní hranoly třídí na 2 jakosti, které se liší možností použití délkově napojovaných lamel vnějších lamel:
  • určené pod krycí nátěry;
  • určené pod lazurova cí nátěry.

  Klasifikace povrchů okna/dveří, znázorňující principy stanovení hloubky povětrnosti vystavených ploch včetně vysvětlení definic povrchů.
  Použití dřevěných prvků s povrchem vystaveným povětrnosti je považováno za třídu 3. Použití všech ostatních prvků je považováno za třídu 2, jak je popsáno v normě ČSN EN 335 (490080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, apliace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva.

  Obrázek č. 1 - Klasifikace povrchů profilů dřevěných oken

  Legenda
  1  Povětrnosti vystavený povrch okna
  2  Viditelný povrch
  3  Částečně skrytý povrch
  4  Skrytý povrch
  5  Bod pod úhlem 45° od svislé plochy vodorovných prvků (měření hloubky povětrnosti vystaveného povrchu)


  Tabulka č. 1 - Lepené profily pro výrobu oken a dveří
  Profil použití rozměr [mm] tloušťka lamely
  okenní třívrstvý okna 72x60
  82x60
  lamela 24 mm
  okenní třívrstvý okna 72x86
  82x86
  lamela 24 mm
  okenní třívrstvý okna  72x115
  82x115
  lamela 24 mm
  dveřní třívrstvý vchodové dveře 72x145
  82x145
  lamela 24 mm
  dveřní sendvičový vchodové dveře 72x144
  82x144
  švartna 10 mm
  lamela 24 mm
 • Dřeviny a jejich třídění

  Pro výrobu lamelovaných okenních hranolů se používají nejčastěji tuzemské dřeviny SMRK, JEDLE, BOROVICE, MODŘÍN, DUB ale také exotické dřeviny jako SIPO, KOSIPO, SAPELI, MERANTI, OREGON, HEMLOCK, KHAYA a jiné.
  Podle normy ČSN EN 13307-1 musí kvalita dřeva splňovat požadavky jedné ze tříd normy ČSN EN 942:2007. kvalitativní doporučení minimálních vlastností třídění pro prvky vnějších oken, dveřních křídel a zárubní pak stanovuje norma ČSN EN 14220:2007 (tabulka A.1 viz obsah této normy). Pokud výrobce použije jiné třídy, musí je deklarovat. Jednotlivé třídy a meze vad jsou pak podrobněji rozvedeny normou ČSN EN 942 (tabulka 1 viz obsah této normy). Tyto vzhledové třídy jsou nezávislé na dřevině. Stanovené meze nesmí být v příslušné třídě překročeny.

  Tabulka č. 2 - Doporučené minimální třídy kvality dřeva pro dřevěné profily
        Prvek        Třída ČSN EN 942
  Viditelný povrch Částečně skrytý povrch Skrytý povrch
  Krycí nátěrový
  systém
  Průsvitný nátěrový
  systém
  Krycí nátěrový
  systém
  Průsvitný nátěrový
  systém
   
  Rámy oken
  a dveří
  J30 J10 J30 J30 J50
  Křídla otevíravá
  a posuvná
  J10 J10 J10 J10 J40
  Svislé vlysy dveřního
  rámu a příčky
  J30 J30 J30 J30 J40
  Nákližky
  (polodrážky)
  J2 J2 J2 J2 J2
  Lišty a podobné
  malé části
  J10 J10 J10 J10 J10
  Prahy a spodní
  příčky
  J30 J10 K30 J10 J10
  Obložky 
  a výplně
  J30 J10 K40 J30 J50

  Tabulka č. 3 - Meze vad dřeva jsou rozděleny na třídy podle ČSN EN 942
  Tabulka - Meze vad dřeva podle třídy a plochy
  Vada Třídy
  J2 J5 J10 J20 J30 J40 J50
  A B C D E F G
  1 Točitost nedovoleno nedovoleno ≤ 10 mm/m ≤ 10 mm/m ≤ 10 mm/m ≤ 20 mm/m ≤ 20 mm/m
  2 Odklon vlákenc ≤ 20 mm/m ≤ 20 mm/m ≤ 50 mm/m ≤ 50 mm/m ≤ 50 mm/m ≤ 100 mm/m neomezeně
  3 Sukya              
  max. % plochy nebo 10 20 30 30 30 40 50
  max. průměr 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
  4 Smolníky, zárosty (pokud je jich víc než jeden na metru, nesmí jejich celková délka překročit délku u příslušné třídy) nedovoleno ≤ 3 mm
  × 30 mm
  na 2 m délky
  ≤ 3 mm
  × 75 mm
  na 2 m délky
  ≤ 3 mm
  × 75 mm
  na 2 m délky
  šířka
  ≤ 3 mm
  délka bez
  omezení
  šířka
  ≤ 3 mm
  délka bez
  omezení
  šířka
  ≤ 3 mm
  délka bez
  omezení
  5 Trhliny
  max. šířka nedovoleno nedovoleno 0,5 mm 0,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
  max. délka jedné trhliny     50 mm 100 mm 200 mm 300 mm 300 mm
  max. celková délka trhlin jako % z celkové délky  na každé ploše     10% 10% 25% 50% 50%
  6 Prožezaná dřeň nedovoleno nedovoleno nedovoleno nedovoleno dovoleno dovoleno dovoleno
  7 Zbarvená běl (včetně zamodrání)b nedovoleno nedovoleno nedovoleno nedovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno
  8 Poškození ambróziovým broukem nedovoleno nedovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno vyspravené dovoleno
  a - Mezní rozměr suku je vyjádřen jako procento celkové šířky nebo tloušťky dílce, na kterém se suk nebo skupinové suky nacházení /viz příloha A, při respektování maximálního rozměru v milimetrech.
  b - Ve třídách J30 až J50 smí být zamodrání překryto speciální povrchovou úpravou, (např. lehce tónovaným lakem).
  c - Odklon vláken se měří v neporušené oblasti.
  POZNÁMKA: Na skryté ploše jsou dovoleny všechny vady, pokud neznemožňují způsobilost výrobku.
    
 • Typy lepidel a podmínky lepení

  Lepidla ve spojích dřeva, profilech nebo vysprávkách, které jsou vystaveny povětrnosti, nesmí mít trvanlivost nižší než D4 podle ČSN EN 204:2017, nebo C4 podle ČSN EN 12765:2017. Lepidla ve všech ostatních spojích, profilech a vysprávkách nesmí mít nižší trvanlivost než D3/C3. Vysprávkové materiály musí mít podobné třídy trvanlivosti jako odpovídající lepidla.

  Tabulka č. 4 - Klasifikace lepidel pro nekonstrukční stavební díly ke spojování dřeva podle ČSN EN 204
  Třída trvanlivosti   Příklady klimatických podmínek a oblasti použití.
  D1 Interiér, kde teplota překročí pouze příležitostně a krátkodobě teplotu 50°C a vlhkost dřeva je max. 15%.
  D2 Interiér s příležitostným krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody, nebo občasnou vysokou vlhkosté vzdudhu, jestliže nárůst vlhkosti dřeva nepřesáhne 18%.
  D3 Interiér s častým krátkodobým působením tekoucí nebo kondenzované vody, nebo dlouhodobým působením vysoké vlhkosti vzduchu.
  Exteriér chráněný před působením povětrnosti.
  D4 Interiér s častým silným působením tekoucí nebo kondenzované vody.
  Exteriér vystavený povětrnosti, který je opatřený přiměřenou povrchovou ochranou.

  Podmínky lepení jsou stanoveny technickým listem k použitému lepidlu, přičemž mezi nejpoužívanější lepidla patří Polyvinylacetátová (PVAc) a Polyuretanová (PUR) lepidla.
   

 • Technologie výroby, délkové napojování

  Výroba lepených okenních hranolů sestává z operací:
  • Výběr, sušení a třídění řeziva.
  • Hrubé krácení řeziva.
  • Šířkové rozmítání.
  • Tloušťkové hoblování lamel.
  • Vymanipulování vad.
  • Délkové nastavování.
  • Čtyřstranné opracování.
  • Nanášení lepidla.
  • Lepení hranolů.
  • Čtyřstranné opracování slepených hranolů.

  U délkově napojovaných lamel se mohou slepovat jen dílce stejné struktury a bez vad (suky, odchýlení vláken, zásmolky, apod.) v místě spojení ozubem. Pokud není dohodnuto jinak, je napojování na ozub, délkové napojování, šířkové napojování a lamelování dovoleno ve třídách J10, J20, J30, J40 a J50, ale nejsou dovoleny ve třídách J2 a J5 (tabulka 1 normy ČSN EN 14220), pokud je nedovolují normy výrobků.
  Vzdálenost mezi středem zubovitého spoje a délkovým napojováním musí být nejméně 150 mm. Lamelové dřevo (plošné slepení lamel) je dovoleno ve všech třídách, pokud není dohodnuto jinak.

  Podmínky lepení
  • Délkové nastavení se provádí spojem na klínový čep, orientovaným na plochu lamel.
  • Spoje na tupo jsou povoleny pouze ve vnitřních vrstvách lamelových profilů.
  • Spoj na tupo se nesmí objevit do 150 mm od dalšího spoje na tupo v sousední lamele.
  • Pro tloušťku lamely neexistuje žádné obecné omezení, avšak v lamelovaných profilech pro vnější použití by tloušťka vnější vrstvy neměla být menší než 18 mm.
  • Kombinace dřevin je povolena, pokud jsou splněny podmínky slučitelnosti pevnosti slepení a stability dřeviny.
  • Tloušťka lepené spáry musí být v rámci omezení doporučených pro daný typ a podmínky koncového použití podle specifikace výrobce lepidla.
  • Šířkové napojování není doporučeno ve vnějších vrstvách lepeného lamelovaného výrobku.
  • Zvláštní péče musí být věnována lamelování některých dřevin, zejména s ohledem na hustotu, smáčivost, a procesy před ochranou.

  Obrázek č. 2 - Doporučená orientace letokruhů


  Obrázek č. 3 - Příklady přípustných kombinací rozložení vlhkosti v hranolu

  Obrázek č. 4 - Příklady lamelovaných profilů s vhodnými lepenými spárami

   

 • Zkoušení okenních hranolů

  U okenních hranolů je prováděna celá řada zkoušek zahrnující:
  • Měření vlhkosti.
  • Posouzení rovinnosti.
  • Posouzení kroucení.
  • Posouzení jakosti použitého materiálu.
  • Hustota dřeva.
  • Vizuální zkouška kvality lepení.
  • Přezkoušení jakosti lepení penetračním prostředkem.
  • Posouzení spojení klínovým čepem.
  • Podle potřeby další zkoušky.

  Jedna z nejdůležitějších zkoušek z pohledu konstrukční stability a životnosti otvorových výplní je Zkouška temperovaného uložení ve vodě.
  Tento zkušební postup pro ověření kvality lepení vychází ze směrnice Richtlinie ift-HO-10/1 (Institut pro okenní techniku Rosenheim z roku 2002) - Masivní a lepené profily pro dřevěná okna – Požadavky a zkoušení.

  Vzorky hranolů se při zkoušce podrobí cyklu:
  • doba 3 hod. uložení ve vodě o teplotě 20°C;
  • doba 3 hod. uložení ve vodě o teplotě 60°C;
  • doba 18 hod. uložení ve vodě o teplotě 20°C;
  • doba 72 hod. uložení vzorků v klimatu 23°C teploty a 50% vlhkosti.

  Těsnost lepených spojů se vizuálně posuzuje po každé fázi, měří se otevřené spáry. Průměrná hodnota otevřených lepených spár nesmí překročit 10% na jednom vzorku.

  Obrázek č. 5 - Uložení vzorků okenních hranolů při zkoušení podle Richtlinie ift-HO-10/1 (zdroj: Radek Šulák, BP - Posouzení jakosti lepení po temperovaném uložení ve vodě, Brno 2014)

   

 • Povrchová úprava

  Používají se především lazury ve velkém spektru odstínů.
  Obnova lazury (přidání nové vrstvy) se provádí pouze z vnější strany okna, bez obrušování, nebo opalování, což představuje jen několik hodin jednou za 8 let až 10 let.

Autor: Ing. Roman Šnajdr a kolektiv
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

Tento článek je součástí obsahu kapitoly č. 2 Sborníku ČKLOP 2017. Více informací k publikaci
zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech