Nacházíte se: Koncept větráníNové přístupy k větrání

Nové přístupy k větrání

Koncept větrání / Publikováno 2024-02-01

Čistý vzduch v každém domě není jen faktorem pohody, ale také základem zdravého života. A právě proto platí: Zdravé vnitřní klima by mělo být dobře naprojektováno.

Proč je vnitřní větrání tak důležité? Pokud je provedeno správně, odvádí z místností příliš vlhký a „opotřebovaný“ vzduch, který je často zdrojem růstu plísní. Také méně hluku a pylu v prostoru, kde lidé žijí a pracují, přináší vyšší kvalitu života. Vzhledem k energeticky stále těsnějším budovám a odlišným zvyklostem užívání není již klasické větrání okny vždy dostačující. Řešením jsou proto různé ventilační systémy, které přivádějí do domu čerstvý vzduch ve dne i v noci – aniž by bylo nutno otevírat okno.

Proč větrat obydlí? Protože moderní obálky budov jsou těsné v důsledku poptávky po stále těsnějším plášti budovy (Nařízení o úsporách energie EnEV), zejména z důvodu:

  • zamezení ztrátám prostupem tepla;
  • dosažení nejvyšší možné úspory energie.

Ale vysoká těsnost pláště minimalizuje jeho přirozenou infiltraci, tedy výměnu vzduchu spárami v budově. Důsledkem pak je, že uvnitř budovy zůstává zatuchlý vzduch a vlhkost, špatné vnitřní klima s rizikem poškození konstrukcí vlhkostí.

Důvodů, proč řešit větraní obytných, administrativních, školních i jiných budovy, je několik. Mezi ty hlavní patří:

  • Zákonné požadavky - PEnEV §6 Abs. 2; ČSN 73 0540, ČSN EN 15 665/Z1, Vyhláška č. 343/2009 Sb.,
  • Vysoká zátěž uvnitř města - stále hustší zástavba, zvyšování zátěže od mobility (doprava), jemný prach, hluk, výfukové plyny - otevírání oken pro přirozené větrání není optimální;
  • Alergie - CO2, VOC, jemný prach, pyly, choroboplodné zárodky;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Komfort a bezpečnost - jde o trvale vysokou kvalitu vzduchu s ventilací nezávislou na uživateli, kdy větrání je řízeno podle potřeby (např. senzorem) a to i při delší nepřítomnosti (je uživatelsky nezávislé). Výsledkem pak je lepší ochrana před vloupáním (žádná otevřená okna) a snadné použití, kdy větrání je integrováno do chytrých domácích sítí a ovládáno moderními aplikacemi.

Pro realizaci výše uvedených požadavků se nabízí několik řešení, od nejjednodušších klapek či membrán, přes sofistikované systémy lokálního nuceného větrání s rekuperací, až po konstrukčně ojedinělá řešení, která doposud nebyla možná, a přesto se je podařilo realizovat. Projděme si tedy postupně jednotlivá řešení.

Vkládané membrány
Je to jeden z nejjednodušších systémů, který by měl usnadnit (!) ventilaci, avšak nikoliv ji vyřešit!

Jde o pasivní větrací systém, uživatelsky nezávislý. Mezi jeho hlavní výhody patří:
• lze použít více flexibilních falcových klapek na jednom okně;
• samozavírání, pokud je zatížení větrem příliš vysoké;
• minimální údržba;
• snadná instalace;
• pohledově na okně nezjistitelná.

Mezi jeho hlavní nevýhody patří:
• nutnost zabezpečit vytvoření trvalého tlakového rozdílu;
• malý výkon, cca. 2 m³/h až 13 m³/h v závislosti na tlakovém rozdílu.

Příklad instalace vkládaných membrán

 

 

 

 

 

 

 

Větrací klapky
Je to jeden z nejstarších systémů; jeho schopnost vyřešit ventilaci je značně diskutabilní.

Jde o pasivní větrací systém, uživatelsky částečně nezávislý. Mezi jeho hlavní výhody patří:
• lze omezit nebo upravit jeho funkce zásahem obsluhy;
• řízení podle potřeby integrovaným senzorem vlhkosti;
• optimalizovaná zvuková izolace;
• nenáročnost na obsluhu;
• jednoduchá instalace;
• poměrně dobrý výkon 3 m³/h až 32 m³/h (podle rozdílu tlaku).

Mezi jeho hlavní nevýhody patří:
• nutnost zabezpečit vytvoření trvalého tlakového rozdílu.

Příklad instalace větrací klapky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucené lokální větrání s rekuperací
Jde o inteligentní větrací systém, plně automatizovaný a vybavený rekuperací. Splňuje podmínky hygienické výměny vzduchu.
Jde o aktívní větrací systém, uživatelsky nezávislý. Mezi jeho hlavní výhody patří:
• větrání řízeno senzory vlhkosti a teploty;
• volitelné úrovně chodu ventilátoru, resp. automatika;
• vysoce výkonné filtry;
• přístupný systémům "chytré" domácnosti (Smart Home);
• provedení pohledové nebo na okně skryté;
• výkon až 40 m³/h.

Nevýhody:
• nutnost přívodu elektrické energie.

Příklad instalace GEALAN Smart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad rekuperace
Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Oba proudy vzduchu jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálků teplo z odpadního vzduchu přechází do přívodního vzduchu, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přirozené větrání při zachování akustických požadavků
Při tomto způsobu větrání je možné mít otevřené okno a zároveň splňovat akustické požadavky pro vnitřní prostředí. Jde o převratný způsob větrání, kdy požadavky na výměnu vzduchu jsou splněny současně s požadavkem na akustiku bez nutnosti jakýchkoliv přídavných zařízení pro útlum zvuku, ventilaci nebo nutnosti vytváření umělého podtlaku.
Logicky lze tento způsob větrání aplikovat tam, kde není smogová zátěž nebo jiné kvalitativní znehodnocení parametrů vzduchu.
Systém má zvýšenou tepelnou izolaci díky konstrukci se dvěma okenními prvky, a díky tomu je i zvýšená ochrana proti vloupání.
       Rw až 34 dB při částečně otevřených oknech
       Rw až 63 dB při zavřených oknech

Příklad otevírání a zavírání – svislý řez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad otevírání a zavírání – vodorovný řez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento okenní větrací systém byl vyvinut pro projekt Hafen-City Hamburg, který zahrnuje také speciální urbanistický koncept, rychle rostoucí ekologickou udržitelnost a intenzivní sociální mix podpořený vysoce kvalitními veřejnými prostory a prvky ekonomické udržitelnosti.

Na ploše 157 hektarů vzniká živé město s námořnickým nádechem, které na rozdíl od čistě kancelářských a maloobchodních městských částí spojuje různé možnosti využití práce, bydlení, vzdělávání, kultury, volného času, turistiky a maloobchodu.

 

 

 

 

Autor článku: Ing. Čestmír Jandl (GEALAN Fenster-systeme GmbH)

Tento odborný článek je součástí obsahu Ročenky ČKLOP 2022. Náhledy Ročenek zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech