Nacházíte se: Koncept větráníKoncept větrání

Koncept větrání

Koncept větrání / Publikováno 2018-08-16

Koncept větrání byl schválen 16.8.2017 Oborovou koordinační radou HKČR jako pravidlo správné praxe HKČR pod označením TPW 170 01 - Koncept větrání pod registračním číslem HKCR/4/17/01. Nové pravidlo praxe ČKLOP bylo zařazeno do seznamu pravidel praxe na webu HK ČR.

Koncept větrání vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a chybným vyhodnocením, že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna. Na to reagovala Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která by sjednotila veškeré požadavky různých směrů, oborů a technologií.

Během prvních jednání pracovní skupiny se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha dalších oborů. V konečné fázi jednání bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu státních i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání je z různých pohledů popsána celou řadou legislativních předpisů, vznikla potřeba spíše tyto předpisy sjednotit než vytvářet předpis nový. Rozhodující bylo navázání spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které k jednacímu stolu přivedlo zástupce dalších ministerstev, a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání finanční dotací z programu Efekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu k problematice větrání uspořádalo také v květnu letošního roku odborný seminář Větrání budov. Více informací o semináři naleznete zde.

Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho dokumentu. Materiál slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení. Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie) a je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Materiál se opírá o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

Dokument byl zpracován podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné praxe Hospodářské komory České republiky a schválen pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017 jako TPW 170 01.

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP


Koncept větrání ke stažení zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech