Nacházíte se: Koncept větráníKoncept větrání - záměr

Koncept větrání - záměr

Koncept větrání / Publikováno 2016-09-12

Technologie současných oken je tak vyspělá, že jejich průvzdušnost je prakticky na nulové hodnotě a proto je problematice větrání nutné věnovat daleko větší pozornost než dříve.

Nové předpisy, které by řešily potřebu přívodu čerstvého vzduchu, nejsou zapotřebí. Ale pod taktovkou „Energetických úspor“ se jaksi pozapomnělo na skutečnost, že s příchodem těsných oken se musí řešit samotné větrání.

Vnímejme celou situaci jako komplexní problém, který zahrnuje vliv mnoha fyzikálních veličin, které se vzájemně ovlivňují. Změníte-li jednu veličinu, dojde jistě ke změně i jiné  veličiny - princip akce a reakce. Evropská unie (a tedy i Český stát) se zaměřila na energetické úspory, což ale nemělo znamenat, že se zapomene na větrání. Zákonné a normové požadavky na přívod čerstvého vzduchu jsou stále platné. Spíše jde o to, že zásadní změnou kvality oken (především jejich utěsněním) jsme měli požadovat i zásadní změnu v chování obyvatel v otázkách větrání nebo adekvátní technické řešení, které by zajišťovalo dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Současný stav je takový, že jsme okna utěsnili, ale zvyklosti spojené s větráním jsme ponechali na úrovni před 25 lety, kdy netěsnými okny proudil dostatečný objem vzduchu infiltrací. Proto je stávající stav větrání budov obecně horší než dříve.

Na téma větrání je v platnosti cca 90 platných legislativních dokumentů v podobě zákonů, nařízeních vlády, vyhlášek, prováděcích předpisů, platných českých technických norem a profesních směrnic. To je dostatek k tomu, abychom větrání uměli správně navrhovat a řešit. Koncept větrání by měl veškerou problematiku sjednotit a zajistit cestu k čerstvému vzduchu na všech úrovních.

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP

Koncept větrání ke stažení zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech