Kodex kvality ČKLOP

Česká komora lehkých obvodových plášťů vydává Kodex kvality, jehož akceptací se jednotliví členové ČKLOP při svém podnikání dobrovolně zavazují k dodržování nejen platných norem a předpisů, ale i správných technologických postupů a kvalitativních standardů. Kodex kvality je určen pro zviditelnění dodavatelů s vysokým standardem kvality svých služeb. Usnadňuje orientaci zákazníků ve světě dodavatelů LOP a výplní otvorů a napomáhá jim hledat optimálního partnera pro dosažení požadovaného výsledku při adekvátních nákladech.
Odborným základem Kodexu kvality je aktuální Sborník ČKLOP, který specifikuje jednotlivé postupy, pravidla, normy a předpisy platné pro obor Lehkých obvodových plášťů a výplní otvorů. Nové aktuální vydání Sborníku ČKLOP (nebo jiná odborná publikace vydaná ČKLOP pro tento účel) se vždy stává novým odborným základem Kodexu kvality.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech